Polityka zwrotów

§ 8 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Nabywca będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów na odległość bez podania przyczyn w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Towaru, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru przed jego upływem na adres Sprzedawcy. Wzór  Formularza o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru dostępny jest na dole strony jako Załącznik 1.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie rzeczy przed upływem wskazanego terminu na adres: Czarna Górna 82b, 38-710 Czarna
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania).
 6. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, której przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Towar powinien zostać zwrócony w takim stanie w jakim został wydany – w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi metkami oraz z dowodem zakupu.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności przy składaniu Zamówienia, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 9. Nabywca ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania z powrotem zwracanego Towaru lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu odesłania zwracanego Towaru.
 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Sklep internetowy “EkoBieszczady” zastrzega sobie prawo anulowania transakcji/zakupu bez podania przyczyny.

Czarna Górna 82b
38-710 Czarna

Godziny otwarcia

PON - PT
8:00 – 16:00

SOBOTA
9:00 – 15:00

NIEDZIELA
9:00 - 15:00

kontakt@ekobieszczady.com

tel. +48 889 585 101

Skontaktuj się z nami!

Wypełniając ten formularz kontaktowy, będziesz o krok bliżej bieszczadzkiej natury!

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi